Mgr. Jindra BULKOVÁ

Odborný fyzioterapeut

Praxe:

od 2021      soukromá fyzioterapeutka

2011 – 2015 vedoucí Rehabilitačního oddělení Klatovské nemocnice

2007 – 2011 fyzioterapeutka  v Klatovské nemocnici

2005 – 2007 fyzioterapeutka v ÚSP Bystřice nad Úhlavou (dnes DOZP)

1997 – 2002    fyzioterapeutka v Klatovské nemocnici

Má fyzioterapeutická praxe spočívá v práci v ambulantním provozu i na lůžkových odděleních. Pod mýma rukama prošli miminka, dá se říci od narození, děti, dorostenci, dospělí i senioři. Většinu své praxe se zaměřuji více na dětskou klientelu, pomáhám však i ostatním věkovým kategoriím.

Studium:

 • titul Mgr. 16.5.2017 – Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislave – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických odborných štúdií – akreditovaný studijní program Fyzioterapia
 • Titul Bc. 25.5.2015 – Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta v Hradci Králové – obor Fyzioterapie
 • Specializovaná způsobilost 1.11.2012 – Ministerstvo zdravotnictví České republiky – obor Aplikovaná fyzioterapie s označením specialisty Odborný fyzioterapeut
 • Titul Dis. 23.6.1997 – Vyšší zdravotnická škola Karlovy Vary – obor Diplomovaný fyzioterapeut

Odborné a certifikované kurzy:

 • 10/1999 Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtova metoda
 • 8/2010 Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • 10/2020 Myofasciální technika podle Bowena
 • 4/2016 Diagnostika a terapie HSSP
 • 2/2013 Aplikační techniky ve fyzikální terapii
 • 4/2012 Metodika senzomotorické stimulace
 • 9/2012 Stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence
 • 4/2010 Fyzioterapie chodidla
 • 8/2010 Léčba idiopatické skoliózy metodou Aktivní segmentální centrace
 • 6/2009 Časná rehabilitace ruky
 • 5/2008 Aplikovaná kineziologie, Cvičení na míčích a labilních plochách
 • 11/2008 Terapie algických vertebrogenních syndromů
 • 1/2008 Komplexní terapie krční páteře
 • 12/2007 Manuální terapie podle Mojžíšové
 • a další semináře a workshopy v oboru fyzioterapie