Výuka správných posturálních a pohybových návyků a stereotypů tak, aby vůbec nedošlo k poruchám a bolestem pohybového systému. Změnou pohybových nebo posturálních návyků se též vyhnete problémům plynoucím z vynucené pracovní polohy, jednostranného přetěžování, jejímž důsledkem bývá svalové dysbalance a následná bolest způsobená v lepším případě funkční poruchou. Ta, trvá-li déle, přechází v již nevratnou strukturální degeneraci.