Centrální koordinační porucha pohybového vývoje, dětská mozková obrna (DMO), asymetrické polohové syndromy, pes equinovarus – koňská noha, jiné polohové vady a vrozené deformity, vadné držení těla, skolióza, ortopedické vady hrudníku, jiná neurologická onemocnění, respirační onemocnění, alergie, astma …